Dịch vụ vận tải hàng hóa đường sắt

  • Vận tải hàng hóa đường sắt: Khi sử dụng dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường sắt thì đơn vị vận tải đảm bảo tất cả các hàng hóa trong quá trình vận chuyển đều an toàn, nguyên vẹn và đúng thời hạn. Đảm bảo được sự hợp tác giữa đường sắt và chủ hàng trong quá trình chuyên chở theo quy định của thể lệ vận chuyển hàng hóa Đường sắt và các quy định liên quan. Everest Logistics nhận chuyển mọi hàng hóa, thư từ, văn bản,... của khách hàng trên mọi miền đất nước thông qua hình thức di chuyển là tàu hỏa và không giới hạn về trọng lượng cũng như kích thước. 

                                                                                         ​