Dịch vụ vận tải nội địa

 

 

EVEREST LOGISTICS sở hữu đội ngũ nhân lực được đào tạo chuyên sâu, giàu kinh nghiệm trong hoạt động điều hành vận tải và đào tạo ở môi trường giao nhận hàng hóa nội địa và quốc tế. Có mạng lưới giao nhận toàn quốc, có mối liên kết rộng với các đơn vị vận chuyển, chuyên nghiệp trong giao nhận. Cước vận chuyển cạnh tranh, giá tốt luôn có lợi cho khách hàng. 

 

Dịch vụ vận tải đường bộ

Dịch vụ vận tải hàng hóa đường sắt

Dịch vụ vận tải hàng hóa đường sông