Tuyển dụng

CHÍNH SÁCH TUYỂN DỤNG CỦA EVEREST LOGISTICS: 

Chính sách tuyển dụng của EVEREST LOGISTICS đa dạng hóa nguồn ứng viên, từ các ứng viên có kinh nghiệm, trình độ chuyên môn cao, đến các bạn sinh viên mới tốt nghiệp có thành tích học tập tốt, có tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, dám chấp nhận thử thách và chịu được áp lực. Là công ty hàng đầu trong lĩnh vực giao nhận vận tải, gom hàng và dịch vụ Logistics, phát triển ổn định, chúng tôi không chỉ mang đến cho ứng viên công việc phù hợp năng lực, khả năng chuyên môn và nguyện vọng của ứng viên, quan trọng hơn chúng tôi còn mang đến cho mỗi người cơ hội nghề nghiệp vững chắc, sự nghiệp thành công và phát triển cùng với sự phát triển của EVEREST.